Beeld van de IJsselkade, atelier Carien Engelhard

mDe cursussen

In het najaar van 2022 zijn op dit moment verschillende cursussen bezig. In het voorjaar van 2023 worden er weer verschillende  cursussen aangeboden. Mijn atelier dat op de IJssel en de uiterwaarden van de IJssel uitkijkt (Kuiperstraat 78, hoek IJsselkade), biedt voor die cursussen een ideaal uitgangspunt.
 
In het voorjaar van 2023  (3 t/m 5 maart) en in het najaar (8 t/m 10 oktober) wordt een weekend aangeboden over ‘de IJssel als inspiratiebron‘. Zie het bijbehorende kopje hieronder voor meer informatie. ​
Het aanbod vanaf januari 2023 bestaat uit drie cursussen over kalligrafie, kalligrafie voor beginners, kalligrafie voor iets gevorderden, en kalligrafie voor gevorderden. Zie hieronder het kopje ‘Kalligrafie als inspiratiebron‘ voor meer informatie.​
Vanaf begin februari 2023 wordt er een cursus over modeltekenen aangeboden. Zie het kopje ‘Het model als inspiratie‘ hieronder voor meer informatie.
 

Open werkmiddagen. Deze middagen zijn bedoeld om een les in te halen, om zelf te werken en/of om werk te bespreken. Bij zelf werken neemt ieder haar eigen materiaal mee. 1 gemiste les kan gratis worden ingehaald, een tweede moet betaald worden. De middagen zijn van 13.30- 16.30. De kosten bedragen €15.

Van te voren graag laten weten dat je wilt komen (via contact). Het gaat bij deze werkmiddagen om de laatste vrijdagmiddag van de maand, met uitzondering van 29 september. Het gaat dus om 25 augustus,  27 oktober, 24 november en  in overleg en bij voldoende belangstelling 22 december.

Het model als inspiratie

In 2023 gaat er weer een cursus modeltekenen van start. Deze cursus is zowel geschikt voor nieuwkomers, als voor mensen die verder willen gaan met dit onderwerp. De laatsten kunnen verdiepen waarmee ze eerder bezig waren. Dit keer gaan we ook het experiment aan om, naast de uitwerking op papier, ook meer ruimtelijk te werken. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan snijden en creëren van vormen in karton, of aan werken met draad.  
We letten hierbij op specifieke kenmerken, bijvoorbeeld:
– Werkt de rustige beweging van het model, door in je eigen lichaam en in je tekeningen?
– Zie en voel je de energie van de lijnen op je papier en hoe ervaar je die?
– Hoe ervaar je de dynamiek van de zwarte houtskool lijnen in de samenhang met de ruimte van het witte papier?

Daarnaast letten we sterk op wat ons eigen teken- handschrift is. Ook is er aandacht voor hoe iedere deelnemer dat teken-handschrift zou willen ontwikkelen of versterken. 

De lessen zijn op de eerste donderdagochtend van de maand. Het  gaat om de donderdochtenden 2 februari, 2 maart, 6 april en 4 mei. ( misschien wordt deze dag in overleg met de deelnemers verplaatst). De donderdagochtenden beginnen om 9.30 uur en eindigen om 12.30 uur. We gaan altijd van start met kop koffie of thee en een ‘aanwezigheidsoefening’

Tijdens de lessen tekenen we twee keer met een aanwezig gekleed model die langzaam beweegt. Daarna besteden we twee keer aan het bewerken van de eigen tekeningen als inspiratie voor verder werken met eigen inzichten. Voor deze cursus is (voor de helderheid) geen ervaring vereist, wel nieuwsgierigheid. 

De kosten bedragen E 160,-. Het is nodig om zich van tevoren aan te melden. Dat kan door te klikken op contact (mail en/of mobiel). Na betaling ligt uw plek vast. De betaling kan plaats vinden via NL44TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van om welke cursus het gaat. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen.

Ook in het jaar 2023-2024 wordt er weer een aantal cursussen georganiseerd rond Chnese kalligrafie. 

Allereerst is er een cursus van 4 keer rond de beginselen van traditionele Chinese kalligrafie. Die wordt gehouden op de eerste vrijdagochtend van de maand , met uitzondering van 6 oktober. Tijdens de cursus is er uitgebreid tijd om te onderzoeken wat het oefenen van kalligrafie betekent voor je eigen tekenen of schilderen.
Al het materiaal is aanwezig. We starten met een zogenaamde aanwezigheids-
oefening: een oefening in aandacht en ontspanning voordat we met kalligrafie van start gaan.
De data van deze cursus zijn: 1 september;  de bijeenkomst in oktober is NIET op vrijdag 6 oktober, maar op donderdag 12 oktober; 3 november; en 1 december. 
De les begint om 10.00, maar we drinken gezamenlijk koffie of thee om 9.30.

U kunt U van te voren aanmelden. Zie contact om U op te geven (via mail of mobiel). Na betaling van de E 160,- ligt uw plek vast. Het rekening nummer is NL44 TRIO 078 68 68 872 ten name van  C. Engelhard met vermelding van de cursus. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen

De cursus voor de Middengroep van kalligrafie is op de laatste donderdag van de maand. Behalve het verder gaan met de traditionele Chinese kalligrafie oefenen we ook het bewegelijke schrift: het zogenaamde grasschrift.
Deze cursisten nemen hun eigen inktblok, inktsteen en penseel mee.
31 augustus
28 september
26 oktober
30 november

U kunt u van te voren aanmelden. Dat kan via contact (mail en mobiel). Na betaling van de E 160,- ligt uw plek vast. Het rekening nummer is NL44 TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van de cursus. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen

De derde kalligrafie groep is een gesloten groep die zich onder andere met het schrijven van Chinese teksten ( in het traditionele schrift als in grasschrift) uit de Tao bezig houdt. Deze groep werkt op de derde donderdag van de maand.
24 augustus
21 september
19 oktober
23 november.

De kosten zullen ook in 2023 E 160,- bedragen voor de 4 lessen. Dat is inclusief alle materialen, gebruik van penselen, koffie, en thee.

Wilt U meer weten over deze cursus, klik dan op  informatie cursus. U aanmelding voor de cursus is definitief als U het bedrag van E 160,- heeft overgemaakt op rekening NL44 TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van de cursus. 

Van 2 naar 3 dimensionaal

Deze cursus wordt komend najaar 2023 weer aangeboden. Het gaat om een cursus van 2 X 3 ochtenden op de eerste donderdag van de maand.
Deze cursus begint met 2 ochtenden tekenen met een langzaam bewegend model. Aan de hand van je tekeningen onderzoeken we wat je boeit, hoe je kijkt en hoe je tot iets nieuws kunt komen met je tekeningen als uitgangspunt. We kijken ook in hoeverre je de tekening kunt gebruiken als uitgangspunt om verder te werken in een reliëf in klei of karton. Bij deze cursus is geen ervaring vereist, alleen nieuwsgierigheid. Bij alle stappen kunnen we uitgebreid overleggen en krijg je suggesties. 
De data zijn 7 september 2023; 5 oktober; 3 november; 8 februari 2024; 7 maart; en 11 april. 

 

IJssel als inspiratiebron

Het weekend ‘De IJssel als inspiratiebron’ wordt opnieuw aangeboden in het weekend van 6 t/m 8 oktober 2023.  Het voordeel van een lang weekend is dat het veel mogelijkheden geeft om dieper in het eigen werkproces te komen.   
Het weekend is gepland van vrijdagmiddag 3 maart (14.00 uur) tot en met zondagmiddag 5 maart (tot ongeveer 15.00 uur). Het thema is nog onbekend. De prijs van het weekend bedraagt E 225,- Dat is inclusief één avondmaaltijd, twee lunches, thee, koffie en dergelijke. 
Wilt U nu al meer algemene informatie over dit weekend, klik dan op informatie cursus.  U kunt zich daar ook opgeven.