Beeld van de IJsselkade, atelier Carien Engelhard

De cursussen

In het najaar van 2022 zijn op dit moment verschillende cursussen bezig. In het voorjaar van 2023 worden er weer verschillende  cursussen aangeboden. Mijn atelier dat op de IJssel en de uiterwaarden van de IJssel uitkijkt (Kuiperstraat 78, hoek IJsselkade), biedt voor die cursussen een ideaal uitgangspunt.
 
Begin maart 2023 wordt er een weekend aangeboden over ‘de IJssel als inspiratiebron‘. Zie het bijbehorende kopje hieronder voor meer informatie. ​
Het aanbod vanaf januari 2023 bestaat uit drie cursussen over kalligrafie, kalligrafie voor beginners, kalligrafie voor iets gevorderden, en kalligrafie voor gevorderden. Zie hieronder het kopje ‘Kalligrafie als inspiratiebron‘ voor meer informatie.​
Vanaf begin februari 2023 wordt er een cursus over modeltekenen aangeboden. Zie het kopje ‘Het model als inspiratie‘ hieronder voor meer informatie.
 

Open werkmiddagen
Op elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er een ‘open werkmiddag’. Tijdens deze middag is het mogelijk 1 gemiste les (gratis) in te halen. Ook is het mogelijk om werk dat thuis gemaakt is mee te nemen en te bespreken, of (met zelf meegebracht materiaal) aan het werk te gaan en daarbij steun of feedback te krijgen. Het is nodig vooraf te laten weten of van deze middag gebruik gemaakt wordt. Dat kan via contact (mail en/of mobiel).
De werkmiddagen zijn van 13.30 – 16.30 uur en kosten € 15,-. In 2023 gaat het om in elk geval de vrijdagmiddagen 27 januari, 24 februari, 31 maart en 28 april.

Het model als inspiratie

In 2023 gaat er weer een cursus modeltekenen van start. Deze cursus is zowel geschikt voor nieuwkomers, als voor mensen die verder willen gaan met dit onderwerp. De laatsten kunnen verdiepen waarmee ze eerder bezig waren. Dit keer gaan we ook het experiment aan om, naast de uitwerking op papier, ook meer ruimtelijk te werken. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan snijden en creëren van vormen in karton, of aan werken met draad.  
We letten hierbij op specifieke kenmerken, bijvoorbeeld:
– Werkt de rustige beweging van het model, door in je eigen lichaam en in je tekeningen?
– Zie en voel je de energie van de lijnen op je papier en hoe ervaar je die?
– Hoe ervaar je de dynamiek van de zwarte houtskool lijnen in de samenhang met de ruimte van het witte papier?

Daarnaast letten we sterk op wat ons eigen teken- handschrift is. Ook is er aandacht voor hoe iedere deelnemer dat teken-handschrift zou willen ontwikkelen of versterken. 

De lessen zijn op de eerste donderdagochtend van de maand. Het  gaat om de donderdochtenden 2 februari, 2 maart, 6 april en 4 mei. ( misschien wordt deze dag in overleg met de deelnemers verplaatst). De donderdagochtenden beginnen om 9.30 uur en eindigen om 12.30 uur. We gaan altijd van start met kop koffie of thee en een ‘aanwezigheidsoefening’

Tijdens de lessen tekenen we twee keer met een aanwezig gekleed model die langzaam beweegt. Daarna besteden we twee keer aan het bewerken van de eigen tekeningen als inspiratie voor verder werken met eigen inzichten. Voor deze cursus is (voor de helderheid) geen ervaring vereist, wel nieuwsgierigheid. 

De kosten bedragen E 160,-. Het is nodig om zich van tevoren aan te melden. Dat kan door te klikken op contact (mail en/of mobiel). Na betaling ligt uw plek vast. De betaling kan plaats vinden via NL44TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van om welke cursus het gaat. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen.

Kalligrafie als inspiratiebron

Ook in 2023 worden er weer een aantal cursussen rond kalligrafie georganiseerd, als de huidige cursussen aan het eind van 2022 zijn afgelopen.

De eerste cursus gaat over de eerste beginselen van Chinese kalligrafie. Die cursus is bedoeld voor beginners. Het gaat daarbij om vier lessen op de eerste vrijdagochtend van de maand. Dat zijn bijeenkomsten op 3 februari, 3 maart, 7 april en 5 mei (2023).  In verband met de feestdagen zijn 21 april en 28 april mogelijke alternatieven. Dat wordt in overleg vastgesteld. De ochtenden beginnen om 9.30 uur en duren tot 12.30 uur. De kosten zijn E 160,- voor de vier bijeenkomsten.
Papier, inkt en penselen zijn aanwezig. We gaan altijd van start met een en een kop koffie of thee, en een ‘aanwezigheidsoefening’. Die oefening is bedoeld als een rustpunt en vergemakkelijkt de overgang  van het van-huis-komen naar het werken in de atelier ruimte en de concentratie van het oefenen van kalligrafie. We ervaren dan hoe we erbij staan zonder iets direct te moeten veranderen. We geven aandacht aan onszelf als ‘een penseel die rechtop staat en de verbinding symboliseert tussen de aarde – onze voeten- en de hemel- ons kruintje’. Een dergelijke oefening helpt bij het doen van de kalligrafie. 

U kunt U van te voren aanmelden. Zie contact om U op te geven (via mail of mobiel). Na betaling van de E 160,- ligt uw plek vast. Het rekening nummer is NL44 TRIO 078 68 68 872 ten name van  C. Engelhard met vermelding van de cursus. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen

Mensen die al een beginnerscursus Chinese Kalligrafie gevolgd hebben kunnen zich ook in 2023 inschrijven voor een vervolg cursus op de laatste donderdagochtend van de maand. De ochtenden zijn van 9.30 uur tot 12.30 uur. Voor de cursus in 2023 gaat het om de donderdagochtenden 26 januari, 23 februari, 30 maart en 27 april. De kosten voor de vier ochtenden bedragen E 160,-. Ook bij deze cursus gaan we altijd van start met een kop koffie of thee en een ‘aanwezigheidsoefening’. Zie hierboven. De cursisten van deze groep wordt aangeraden om zelf hun eigen inktsteen, inkt-wrijfstaaf,  en een of twee eigen penselen aan te schaffen. Papier ligt altijd voor iedereen klaar. U kunt u van te voren aanmelden. Dat kan via contact (mail en mobiel). Na betaling van de E 160,- ligt uw plek vast. Het rekening nummer is NL44 TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van de cursus. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen

Mensen die al langer bezig zijn met Chinese kalligrafie zijn welkom op donderdagochtenden. Op dit moment (najaar 2022) zijn we bezig om ons te verdiepen in essentiële aspecten van kalligrafie zoals de vitaliteit van de lijn en de wisselwerking met ruimte in en om het karakter. We doen dit aan de hand van de Tao Te Tjing.
De data voor 2023 zijn de donderdag ochtenden 12 januari, 9 februari, 9 maart, en 13 april. Mensen nemen hun eigen inktsteen en inkt, staaf en penselen mee. Ook hier liggen voor iedereen diverse soorten rijst-papier klaar. 
De kosten zullen ook in 2023 E 160,- bedragen voor de 4 lessen. Dat is inclusief alle materialen, gebruik van penselen, koffie, en thee.

Wilt U meer weten over deze cursus, klik dan op  informatie cursus. U aanmelding voor de cursus is definitief als U het bedrag van E 160,- heeft overgemaakt op rekening NL44 TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van de cursus. 

Van 2 naar 3 dimensionaal

Deze cursus wordt op dit moment niet aangeboden.

 

De IJssel als inspiratiebron

Het weekend ‘De IJssel als inspiratiebron’ wordt opnieuw aangeboden in 2023 en bestaat uit een lang weekend. van 2,5 dag. Het voordeel van een lang weekend is dat het veel mogelijkheden geeft om dieper in het eigen werkproces te komen.   
Het weekend is gepland van vrijdagmiddag 3 maart (14.00 uur) tot en met zondagmiddag 5 maart (tot ongeveer 15.00 uur). Het thema zal deze keer zijn: ‘Uitzicht op en inzicht rond de IJssel; (te) hoog en (te) laag water, (te) droog en (te) nat’. De prijs van het weekend bedraagt E 225,- Dat is inclusief één avondmaaltijd, twee lunches, thee, koffie en dergelijke. 
Wilt U nu al meer algemene informatie over dit weekend, klik dan op informatie cursus.  U kunt zich daar ook opgeven.