Beeld van de IJsselkade, atelier Carien Engelhard

De cursussen

In de zomer en de herfst van 2022 worden er weer verschillende  cursussen aangeboden. Mijn atelier dat op de IJssel en de uiterwaarden van de IJssel uitkijkt (Kuiperstraat 78, hoek IJsselkade), biedt voor die cursussen een ideaal uitgangspunt.
 
Half september wordt er een weekend aangeboden over ‘de IJssel als inspiratiebron‘. Zie het bijbehorende kopje hieronder voor meer informatie. ​
Het aanbod vanaf eind augustus bestaat uit drie cursussen aangeboden over kalligrafie. Zie hieronder het kopje ‘Kalligrafie als inspiratiebron‘ voor meer informatie.​
Vanaf eind augustus wordt ook een cursus over modeltekenen aangeboden. Zie het kopje ‘Het model als inspiratie‘ hieronder voor meer informatie.
 

Open werkmiddagen
Op elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er een ‘open werkmiddag’. Tijdens deze middag is het mogelijk 1 gemiste les (gratis) in te halen. Ook is het mogelijk om werk dat thuis gemaakt is mee te nemen en te bespreken, of (met zelf meegebracht materiaal) aan het werk te gaan en daarbij steun of feedback te krijgen. Het is nodig vooraf te laten weten of van deze middag gebruik gemaakt wordt. Dat kan via contact (mail en/of mobiel).
De werkmiddagen zijn van 13.30 – 16.30 uur en kosten € 15,-. 

Het model als inspiratie

Na aan pauze van een jaar gaat er weer een cursus modeltekenen van start. We tekenen twee keer met een aanwezig gekleed model die heel langzaam beweegt. Daarna besteden we twee keer aan het bewerken van de eigen tekeningen als inspiratie voor verder werken met eigen inzichten. Voor deze cursus is (voor de helderheid) expliciet geen ervaring vereist. De vier keer vinden plaats op de eerste donderdag van de maand van 9.30-12.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op 1 september, 6 oktober, 3 november, en 1 december. We gaan altijd van start met kop koffie of thee en een ‘aanwezigheidsoefening’. De kosten bedragen E 160,-. Het is nodig om zich van tevoren aan te melden. Dat kan door te klikken op contact (mail en/of mobiel). Na betaling ligt uw plek vast. De betaling kan plaats vinden via NL44TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van om welke cursus het gaat. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen.

Kalligrafie als inspiratiebron

De cursussen van het voorjaar zijn afgelopen. Vanaf september 2022 geef ik les aan mensen die de eerste beginselen van Chinese kalligrafie willen leren. Het gaat om vier lessen op de laatste vrijdag ochtend van de maand van 9.30-12.30. De data zijn: 26 augustus, 30 september, 28 oktober en 25 november. De kosten zijn E 160,- voor de vier bijeenkomsten.
Papier, inkt en penselen zijn aanwezig. We gaan altijd van start met een en een kop koffie of thee en een ‘aanwezigheidsoefening’.
U kunt U van te voren aanmelden. Zie contact om U op te geven (via mail of mobiel). Na betaling van de E 160,- ligt uw plek vast. Het rekening nummer is NL44TRIO 078 68 68 872 ten name van  C. Engelhard met vermelding van de cursus. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen

Mensen die al een beginnerscursus Chinese Kalligrafie gevolgd hebben kunnen zich inschrijven voor een vervolg cursus op de laatste donderdag van de maand, van 9.30-12.30. De data zijn 25 augustus, 29 september, 27 oktober en 24 november. De kosten voor de vier ochtenden bedragen E 160,-. We gaan altijd van start met een kop koffie of thee en een ‘aanwezigheidsoefening’. De wat meer gevorderden wordt aangeraden om, ook al zijn inkt, penselen, wrijfstenen en inktblokjes aanwezig, deze zelf aan te schaffen. Papier ligt voor iedereen klaar. U kunt u van te voren aanmelden. Dat kan via contact (mail en mobiel). Na betaling van de E 160,- ligt uw plek vast. Het rekening nummer is NL44TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van de cursus. Het adres van het atelier is Kuiperstraat 78, 7204 HK Zutphen

Mensen die al langer bezig zijn met Chinese kalligrafie zijn welkom op de eerste vrijdag ochtend van de maand. Wij gaan ons verdiepen aan de hand van de Tao Te Tjing in essentiële aspecten van kalligrafie zoals de vitaliteit van de lijn en de wisselwerking met ruimte in en om het karakter. De lessen worden gegeven op de eerste vrijdag van de maand. Dat gaat om 4 ochtenden op 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. De kosten bedragen E 160,-. Dat is inclusief alle materialen, gebruik van penselen, koffie, en thee. Wilt U meer weten over deze cursus, klik dan op  informatie cursus. U aanmelding voor de cursus is definitief als U het bedrag van E 160,- heeft overgemaakt op rekening NL44TRIO 078 68 68 872 ten name van C. Engelhard met vermelding van de cursus. 

Van 2 naar 3 dimensionaal

Deze cursus wordt op dit moment niet aangeboden.

 

De IJssel als inspiratiebron

Deze cursus bestond uit een weekend en heette:  ‘de IJssel als inspiratiebron’. Het weekend is geweest en vond plaats op 10 en 11 september. De cursus wordt binnenkort weer aangeboden. De datum is nog niet bekend. Wilt U nu al meer weten over dit weekend, klik dan op informatie cursus.  U kunt daar ook opgeven dat U graag geïnformeerd wil worden als de cursus weer plaats vindt.