Informatie cursus ‘Kalligrafie als Inspiratiebron’

“In deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen voelen we ons nederig worden als we de penseel opnemen. We voelen ons bevoordeeld dat we deel kunnen zijn van een oude en creatieve beschaving.”
Kazuaki Tanahashi (Japanse kalligrafiemeester)

Wie ben ik en waarom deze cursus?
Ik ben Carien Engelhard, beeldend kunstenaar. In 2015/2016 ben ik naar China geweest om les te krijgen van een docent, gespecialiseerd in historische en hedendaagse Chinese kalligrafie en schilderkunst. Ik wilde ontdekken of en hoe ik deze eeuwenoude technieken zou kunnen gebruiken om nieuwe wegen in te slaan met mijn eigen werk. Ik ben daar inmiddels zó enthousiast over dat ik me blijf bijscholen. In China werd mij duidelijk dat kalligrafie veel meer is dan puur een schildertechniek, het is ook meditatie en ook filosofie. Daarnaast ben ik een maand in Japan geweest om te oefenen in de japanse kalligrafie.
Het oefenen van de penseelstreken is tevens een methode om te leren met aandacht te werken. Ik heb ontdekt dat elke penseelstreek – als die eenmaal op het papier staat en niet meer te veranderen is – zijn eigen kwaliteit heeft. Ik heb dit leren waarderen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de deelnemers aan deze lessen.
Voor alles in het leven geldt dat aandacht en concentratie een positief effect hebben op zowel het plezier als op de kwaliteit van de resultaten. Dat is de les die mij tijdens mijn studie in China en Japan opnieuw onder de aandacht is gebracht, en dat is de les die ik graag wil overdragen.

Kalligrafie als inspiratiebron
In deze cursus maakt u kennis met de eerste beginselen van de traditionele Chinese kalligrafie: het hanteren van de kalligrafie-penseel en de schrijfwijze van de verschillende karakteronderdelen. In de kalligrafie zijn zowel de beweging als de penseelstreek gebonden aan regels. U leert de basisregels van de penseeltechniek, de penseelbeheersing en -beweging om de karakters te zetten. Iedere les begint met koffie en een aantal korte aanwezigheidsoefeningen om  ’te landen’. Op die manier kunnen we geconcentreerd en met gerichte aandacht aan het werk gaan. Ook het wrijven van de inktstaaf op de inktsteen draagt bij aan het versterken van aandacht en rustige aanwezigheid. Naast de formele instructies is er ook veel ruimte om te ontdekken hoe u het geleerde kunt toepassen in uw eigen werk.

Deelnemers die al eerder een cursus over kalligrafie bij mij hebben gevolgd, kunnen in deze lessen hun vaardigheden en techniek verder ontwikkelen en vervolgstappen zetten in de toepassing van de kalligrafie technieken in vrij werk.

Oefening baart kunst
Het werken met kalligrafische penselen is niet eenvoudig, mede door de subtiele druk en de draaiingen die met de penseel gemaakt worden. Uiteindelijk is het vooral een regelmatige beoefening die een vloeiende beweging oplevert, terwijl dat in het begin vrijwel onmogelijk lijkt.
De tijd die nodig is om de penseel op de juiste wijze in te zetten, heeft een eigen waarde en geeft voldoening en plezier met name wanneer er geconcentreerd mee aan het werk wordt gegaan.

Voor wie is deze cursus geschikt?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die:

  • Graag tekent of schildert, nieuwsgierig is naar nieuwe technieken en deze wil oefenen;
  • De basiselementen en penseelstreken van de kalligrafie wil leren kennen en oefenen;
  • Het prettig vindt om geconcentreerd en met aandacht te tekenen of te schilderen, of dit graag wil leren.

N.B. Ervaring met tekenen of schilderen is nadrukkelijk geen vereiste.

Hoe zijn de lessen opgebouwd?
De lessen beginnen met het gezamenlijk drinken van een kop koffie of thee. Dit geeft de gelegenheid om op een ontspannen manier de overgang te maken van het dagelijks leven naar de les.
Na de koffie beginnen we als warming-up met een aantal aanwezigheidsoefeningen. Op die manier bereiden we lichaam en geest voor op de aandacht en de rust die nodig zijn om de penseelstreken op de juiste manier te zetten.

Er wordt gewerkt met kleine groepen van 5 tot 10 deelnemers zodat alle cursisten voldoende begeleiding krijgen als dat gewenst of nodig is.

Open werkmiddag
Tijdens de Open Werkmiddag, iedere laatste vrijdag van de maand, is het mogelijk om van 14.00 – 17.00 uur verder te  werken aan iets waaraan begonnen is tijdens deze cursusochtend. De Open Werkmiddag ook gebruiken om een gemiste les in te halen.  per uur. Het is ook mogelijk om op deze middag door te werken aan eigen werk en met eigen materialen.
Ik ben aanwezig voor begeleiding en advies indien gewenst, maar u bepaalt zelf of u daar gebruik van wilt maken. De prijs is voor het gebruik van de ruimte, het gebruik van ezels, tafels en gereedschappen, koffie en thee. Eventuele extra materialen worden apart berekend.
De kosten voor de werkmiddag zijn E 8,-

Aanmelden
Als U mee wilt doen is het verzoek U per mail aan te melden: carienengelhard@gmail.com.
Wanneer uw aanmelding bevestigd is, is het verzoek het cursusgeld over te maken op bankrekening NL44 TRIO 078 68 68 872 t.n.v. C. Engelhard. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de aanmelding definitief.

Waar vindt de cursus plaats?
Atelier Carien Engelhard
Kuiperstraat 78, hoek IJsselkade
7201 HK Zutphen

Verdere informatie
Mobiel: 06-16136011
Website: www.carienengelhard.nl
E-mail: carienengelhard@gmail.com

Op de website zijn ook mijn blogberichten te lezen, gemaakt tijdens mijn verblijf in China.